П`ятниця, 03.07.2020, 15:25
ДНЗ 
"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А», «В», «F»; водій автотранспортних засобів категорії «С»


Професія інтегрована, поєднує у собі три професії:

"Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування" 

Професія   7233.2  „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”


Кваліфікація – 1 розряд

Повинен знати:

основні прийоми виконання робіт з розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів; призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей; найменування та маркування металів, мастил, мийних складів, палива, змазок.

Повинен уміти:

розбирати прості вузли сільськогосподарських машин і тракторів. Обпилювати зовнішні і внутрішні поверхні, зачищати задирки у деталей. Рубати метал вручну. Різати заготовки з прутка, листа і труб ручними ножицями, ножівками. Готувати вироби під зварювання та зачищати після зварювання. Промивати, очищати та змащувати деталі машин. Мити та зливати мастило з машин. Очищати машини і трактори від бруду. Брати участь у ремонті простих машин під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.


Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

додержуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології.


Кваліфікація – 2 розряд

Повинен знати:

призначення, будову, принцип дії, правила послідовного розбирання на вузли та підготування до ремонту сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів;

призначення і правила застосування   найбільш   поширених універсальних та спеціальних   пристосувань і середньої складності вимірювальних інструментів;

призначення і застосування охолоджувальних та гальмових рідин, мастил, палива;

механічні властивості матеріалів, які обробляє;

основи знань про допуски і посадки, квалітети (класи точності), параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

основи електротехніки і технології металів в обсязі роботи, яку виконує;


Повинен уміти:

розбирати сільськогосподарські машини, комбайни і трактори, готувати їх до ремонту;

ремонтувати, складати прості з'єднання і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів із заміною окремих частин і деталей;

знімати і встановлюти освітлювальну арматуру;

виконувати слюсарне оброблення та підганяння деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності);

виконувати роботи з використанням пневматичних і електричних інструментів та на свердлильних верстатах;

нарізати різьби мітчиками і плашками;

брати участь у ремонті машин середньої складності  під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.


Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

додержуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології.

 

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.
Кваліфікація  -  3 розряд

Повинен знати:

будову сільськогосподарських машин, устаткування,обладнання комбайнів і тракторів, які обслуговуються;

призначення та взаємодію їх основних вузлів і деталей;

технологічну послідовність розбирання, ремонту, складання машин та устаткування;

методи виявлення та способи усунення дефектів у роботі машин і окремих агрегатів, технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів та механізмів після ремонту;

основні властивості матеріалів, які обробляє;

будова універсальних, складних пристосувань і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;

допуски і посадки;

квалітети (класи точності) і параметри шорсткості;

електротехнічні матеріали і правила зрощування, зпаювання та ізоляції проводів.


Повинен вміти:

ремонтувати, складати і регулювати вузли і агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів, тракторів із заміною окремих частин і деталей;

складати прості і середньої складності сільськогосподарські машини, комбайни, трактори на колісному ходу та здавати їх відповідно до технічних умовремонтувати; проводити технічне обслуговування та регулювання простих машин і обладнання тваринницьких ферм і комплексів;

розбирати агрегати електрообладнання і прилади;

виконувати слюсарне оброблення і пригонку деталей за 11 – 12 квалітетами  (4-5 класами точності);

з’єднувати та паяти проводи, виготовляти і заміняти пошкоджені ділянки.


Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

додержуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології.


Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 розряду:

- за умови продовження первинної професійно-технічної освіти в ПТНЗ першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи не менше 1 року.


Сфера професійного використання випускника:

надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.


Специфічні вимоги:

Вік: по закінченню навчання  - не менше 18 років.

Стать: чоловіча

Медичні обмеження. 

 

"Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А», «В», «F»

Професія 8331.2 – "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва”

 


Кваліфікація – категорія А 

Повинен знати:

правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тpактоpiв класу до 20 кН включно, гусеничних тpактоpiв класу до 30 кН включно, технологічні регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторiв, сільськогосподарських і меліоративних машин та способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин; особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних засобів захисту рослин; правила дорожнього pуху i правила перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин; основи організації, оплати пpацi та економічних відносин у сільськогосподарському виробництві; правила охорони пpацi під час експлуатації та обслуговування тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин; основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища; призначення i властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеpiалiв, що застосовують для виготовлення та ремонту деталей машин; основні властивості пально-мастильних матеpiалiв та охолоджувальних рідин; способи i правила виконання слюсарних робіт; зміст i правила оформлення первинних документів щодо обліку роботи машин (облікового листа тpактоpиста-машинiста, шляхового листа та інших документів); норми виробітку i витрати пально-мастильних матеpiалiв на виконання основних механізованих робіт; шляхи зниження собiваpтостi виконуваних робіт, способи та засоби підвищення продуктивності праці, правила технічної експлуатації та догляду за обладнанням, пристроями, інструментом; норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовими та колективними договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях цієї та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах; економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків; виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку; норми ділової поведінки та етики професійних відносин; кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти, що регулюють професійну зайнятість населення.

 
Повинен уміти:

самостійно виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН включно, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Комплектувати машинно-тpактоpнi агрегати. Виконувати тpанспоpтнi роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього pуху та правил перевезення вантажів. Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює. Визначати несправності тpактоpiв, причіпних i начiпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних машин та пристроїв до них. Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується iнстpукцiями з експлуатації машин. Виконувати під наглядом майстра-налагоджувальника з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування i ремонту тpактоpiв цієї категорії, сільськогосподарських і меліоративних машин. Раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технiчнi та iншi експлуатаційні матеріали i запасні частини. Готувати трактори, ciльськогосподарськi і меліоративні машини та знаряддя до зберігання. 

Загальнопрофесійні вимоги 
Повинен знати і застосовувати на практиці:
кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань та обов’язків;
призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:
виконувати роботи з додержанням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища, правил безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, використовуючи засоби колективного та індивідуального захисту;
раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватися норм технологічного процесу;
забезпечувати працездатний стан техніки;
застосовувати способи і прийоми попередження руйнування технологічних систем і виникнення браку;
додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовими та колективними договорами і правилами трудового розпорядку.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: 
Повна загальна середня освіта. Базова загальна середня освіта при умові продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах 2-го, 3-го атестаційних рівнів. Без вимог до стажу роботи.
Примітки:
Тракторист-машинiст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії А) виконує роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування на рiвнi не нижче 3-го розряду.
Для роботи на нових тракторах, самохідних сільськогосподарських, машинах тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва повинен пройти цільове навчання у закладах післядипломної освіти кваліфікованих робітників.


Сфера професійного використання випускника:

надання послуг сільськогосподарською технікою. 

Специфічні вимоги: 
Вік: Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 31.03.94 № 46 "Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх” допускається застосування праці осіб не молодше 17 років (юнаків) на самохідних сільськогосподарських машинах за наявності у них посвідчення на право керування цими машинами, виданого у встановленому порядку. Випускники середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів (юнаки), які закінчили курс трудового навчання з професії механізатора і одержали у встановленому порядку відповідне посвідчення на право керування самохідними сільськогосподарськими машинами, можуть допускатися до роботи на вказаних машинах до досягнення 17-річного віку під керівництвом досвідчених механізаторів-наставників за умови суворого дотримання діючих санітарних норм і правил та гігієнічних нормативів.
Стать: Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.12.93 № 256 "Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок” забороняється праця жінок за професією "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва”, який працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогосподарських машинах.


 


Кваліфікація – категорія В 

Повинен знати:

правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських та меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання гусеничних тракторів класу понад 30 кН, колісних тракторів з тяговим зусиллям понад 20 кН та технологічні регулювання сільськогосподарських машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; знає основні вимоги до машинобудівельних креслень, вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, засоби індивідуального захисту. 
Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на гусеничних тракторах з тяговим зусиллям понад 30 кН, колісних тракторах з тяговим зусиллям понад 20 кН та на сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи причіпні навантажувачі та бульдозери.

Загально-професійні вимоги 
Повинен знати і застосовувати на практиці
кращий досвід роботи за професією на підприємствах, установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань та обов’язків;
призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:
виконувати роботи з додержанням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища, правил безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, використовуючи засоби колективного та індивідуального захисту;
раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватися норм технологічного процесу;
забезпечувати працездатний стан техніки;
застосовувати способи і прийоми попередження руйнування технологічних систем і виникнення браку;
додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовими та колективними договорами і правилами трудового розпорядку.


Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: 
Професійно-технічна освіта за професією тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А за умови впровадження навчання в ПТНЗ 2-3 атестаційного рівня без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тракторист-машиніст с/г виробництва категорія А не менше 1 року.
Примітки:
Тракторист-машинiст сільськогосподарського виробництва (керування машинами категорії А, В ) виконує роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування на рiвнi не нижче 3-го розряду .
Роботи з технічної експлуатації та керування тракторами, додержання правил дорожнього руху та iншi роботи, загальні для всіх категорій трактористiв - машинiстiв сільськогосподарського виробництва i названі в квалiфiкацiйнiй характеристиці категорії А, виконують трактористи-машинiсти сільськогосподарського виробництва категорії В.
Для роботи на нових тракторах, самохідних сільськогосподарських, машинах тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва повинен пройти цільове навчання у закладах післядипломної освіти кваліфікованих робітників.


Сфера професійного використання випускника:

надання послуг сільськогосподарською технікою. 

Специфічні вимоги: 
Вік: Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 31.03.94 № 46 "Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх” допускається застосування праці осіб не молодше 17 років (юнаків) на самохідних сільськогосподарських машинах за наявності у них посвідчення на право керування цими машинами, виданого у встановленому порядку. Випускники середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів (юнаки), які закінчили курс трудового навчання з професії механізатора і одержали у встановленому порядку відповідне посвідчення на право керування самохідними сільськогосподарськими машинами, можуть допускатися до роботи на вказаних машинах до досягнення 17-річного віку під керівництвом досвідчених механізаторів-наставників за умови суворого дотримання діючих санітарних норм і правил та гігієнічних нормативів.
Стать: Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.12.93 № 256 "Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок” забороняється праця жінок за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, який працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогосподарських машинах.


 

Кваліфікація – категорія  F

Повинен знати:

правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських, меліоративних та дорожньо-будівних робіт на самохідних машинах, в тому числі на екскаваторах з ковшем місткістю до 0,65 м3 включно, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; шляхи та засоби підвищення родючості ґрунтів; будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних машин; правила читання машинобудівельних креслень та схем; основи правових знань та галузевої економіки.

Повинен уміти:

Самостійно виконувати сільськогосподарські, меліоративні та дорожньо-будівні роботи із зрошення та осушення сільськогосподарських та інших земельних угідь на самохідних меліоративних машинах з причіпними та начіпними знаряддями, що агрегатуються з ними, та дорожньо-будівних машинах, в тому числі на екскаваторах з ковшем місткістю до 0,65 м3 включно.

Загально-професійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати  браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці  й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення  робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);

знати основи інформаційних технологій.


Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній  освітньо-кваліфікаційний рівень – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А або А і В:

- за умови продовження первинної професійної освіти в професійно-технічних навчальних  закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи.

- за умови підвищення кваліфікації стаж керування машинами категорії А не менше року.


Сфера професійного використання випускника:

Сільське господарство. Надання послуг сільськогосподарською технікою.


Специфічні вимоги:

Вік – по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

Стать – жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження


"Водій автотранспортних засобів категорії «С»


Професія - 8322.2 Водій автотранспортних засобів категорії С

 

Спеціалізація:
водіння автотранспортних засобів категорії С (автомобілів, які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг (7700 фунтів).

Повинен знати:

законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; Правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії С та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

 
Повинен уміти:

Керувати автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії С за різних дорожніх умов. Виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
...
НМЦО
Copyright MyCorp © 2020